Profil - Łatyszkiewicz Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej