Profil - Łuniewski Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej