Profil - Łuszczak Wojciech

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej