Profil - Łużecki Jan Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej