Profil - Łużny Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej