Profil - Łysak Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej