Profil - Łysiński Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej