Profil - Lachowicki- Czechowicz L.M.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne