Profil - Łagodziński M.W.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne