Profil - Lasko Z.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne