Profil - Lenartowicz K.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne