Profil - Lewandowski E.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne