Profil - Lipecki A.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne