Profil - Lisiński A.Z.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne