Profil - Łukaszewicz M.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne