Profil - Łosiak Zofia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne