Profil - Łukomska Janina

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne