Profil - Łaczna Stanisława

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej