Profil - Łopuszyński Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej