Profil - Łozowski Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej