Profil - Liskowiec Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne