Profil - Lagun Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne