Profil - Lazarko Andrzej

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne