Profil - Łopata Czesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne