Profil - Łaba Janina

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje