Profil - Łachman-Kobus Zofia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje