Profil - Lachowicz Katarzyna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje