Profil - Lekan Ryszard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje