Profil - Lesińska Wanda

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje