Profil - Lewandowska Józefa

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje