Profil - Lewkowicz Janina

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje