Profil - Lebecki Wiktor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne