Profil - Lipnicki Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne