Profil - Lisiewicz Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne