Profil - Łogosz Wasył

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne