Profil - Lukowicz Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne