Profil - Lentacz Wojciech

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne