Profil - Leski Wacław Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne