Profil - Lorenc Romuald

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne