Profil - Łepski Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne