Profil - Nadel (Singer) Emanuela "Lita"

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Inne wojenne okoliczności

Powiązane galerie i źródła

Załączniki

Wywiady w Sali Wspomnień
Foto (6)
Lita school
Lita Nadel school (2nd row end left) Warsaw June 1944
Lita\\\\\\\'s home in Lwow
The flat in Lwow where Lita Nadel grew up
Lita\\\\\\\'s grandparents
The flat in Lwow at ul. Kotlarska 7, where Lita Nadel grew up
Paulina Nadel
Lita\\\'s grandmother and grandfather (middle) Poland pre 1939
Lita\\\'s grandparents
Lita\\\'s father Ludwik Singer
Lita and Julius
Lita and Julius Nadel after the War