Profil - Nasacki (ps. Łakomski Zygmunt) Zygmunt

Doświadczenie wojenne