Profil - Nasiukiewicz Stanisław 

Doświadczenie wojenne