Profil - Nazarkiewicz Wasyl 

Doświadczenie wojenne