Profil - Nieciecki Czesław 

Doświadczenie wojenne