Profil - Nieckuła Franciszek 

Doświadczenie wojenne