Profil - Niedbalski Bartłomiej 

Doświadczenie wojenne