Profil - Nienartowicz Lucjan 

Doświadczenie wojenne