Profil - Nienartowicz Włodzimierz 

Doświadczenie wojenne