Profil - Nieniewski August 

Doświadczenie wojenne